ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหัวหน้าส่วน

ประชุมหัวหน้าส่วน

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt

ประชุมหัวหน้าส่วน : 16 มิ.ย.63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ และนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อมอบนโยบายและรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ
        โดยก่อนการประชุม นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ได้อ่านกฎระเบียบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลักษณะการทำงานให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยได้แสดงประกาศเจตจำนงต่อที่ประชุมเพื่อให้นำไปยึดถือปฏิบัติในหน้าที่ราชการ
          จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม โดยติดตามรายละเอียดแผนการพัฒนาเมืองหัวหิน ได้แก่ การขยายผิวการจราจรถนนชมสินธุ์ ตั้งแต่ทางตัดรถไฟอ่างนํ้า ไปจนถึงสามแยกต้นก้ามปู โดยได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่จากบ้านพักกรมชลประทานเพื่อการขยายผิวการจราจรดังกล่าว ล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหัวหิน ได้ขยับเสาไฟฟ้าไปปักในพื้นที่ด้านในของบ้านพักกรมชลประทานเพื่อรอการขยายผิวจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว, รายงานการรื้อถอนอาคารบริเวณชายหาดหัวหิน ได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมดำเนินการปรับผิวหน้าชายหาดให้กลับคืนสู่สภาพเดิม, การมอบข้าวสารให้ผู้สูงอายุ/คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 39 ชุมชน จำนวน 9,161 ถุง ในระหว่างวันที่ 22 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 3 ก.ค.63 พร้อมขอความร่วมมือจากกองต่างๆ ในการช่วยเหลือ อาทิ การประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับข้าวสาร การดูแลด้านการคัดกรองผู้เข้าร่วมรับข้าวสาร และด้านการขนย้ายข้าวสารไปยังพื้นที่ต่างๆ และแจ้งแนวทางโครงการเตรียมความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ เทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ไปยังสถานประกอบการในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรับรองมาตรฐาน HDC. ในช่วงระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย.63 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวในเมืองหัวหินต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047