ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมมาตรการป้องกันโควิดโรงเรียนในสังกัด

ประชุมมาตรการป้องกันโควิดโรงเรียนในสังกัด

altณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

alt alt alt alt alt alt alt

ประชุมมาตรการป้องกันโควิดโรงเรียนในสังกัด : 4 มิ.ย. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุม
          โดยก่อนเข้าสู่การประชุม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้นำเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลแอลกอฮอล์ ให้นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบให้แก่โรงเรียนในสังกัดฯ จากนั้น จึงเป็นการรับฟังแนวทางการจัดระบบการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันเฝ้าระวังโรคดังกล่าว ซึ่งโรงเรียนได้มีการประชุมครูเกี่ยวกับแนวทางการเรียนการสอน หากสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลายและกระทรวงศึกษาฯ ประกาศให้เปิดภาคเรียนได้ โดยเริ่มจากกำหนดการเข้า-ออกให้เหลือทางเดียว คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่มาส่งบุตรหลานตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย มาตรการสวมหน้ากากอนามัย และรวมถึงการให้ความรู้ในการล้างมือด้วยสบู่ 7 ขั้นตอนห่างไกลโรค สำหรับมาตรการภายในสถานศึกษานั้น กำหนดการเว้นระยะห่างทางสังคมแต่ละห้องเรียนด้วยการขยายจำนวนห้องเรียน ลดการแออัดในการเรียนร่วมกัน การนำการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาร่วมสอนตามความเหมาะสมกับแต่ละโรงเรียน และความพร้อมของผู้ปกครอง-นักเรียน ตลอดจนการเหลื่อมเวลาพักกลางวัน อย่างไรก็ตาม บางโรงเรียนได้เริ่มทำการเรียนการสอนผ่านการสื่อสารออนไลน์และมีการติดตามใบงานของนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047