ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / พบปะและรับมอบนโยบาย

พบปะและรับมอบนโยบาย

altณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt

พบปะและรับมอบนโยบาย : 4 มิ.ย. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพบปะและรับมอบนโยบายแนวทางการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาก นายกองโทประยงค์ จันทเต็ง ผบ.ร้อย อส.หัวหินที่ 3/นายอำเภอหัวหิน มี นางพชรวรรณ ประจวบเหมาะ ท้องถิ่นอำเภอหัวหิน นางสาวสุภาวรรณ ทิพย์รักษา ปลัดอำเภอหัวหิน เข้าร่วมฯ ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
         นายอำเภอหัวหิน กล่าวในที่ประชุมว่า หลังจากมารับตำแหน่ง ได้เคยร่วมทำงานกับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ในเรื่องการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 มาบ้างแล้ว ซึ่งต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองหัวหินที่ได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และอยากให้เทศบาลเมืองหัวหินเข้มงวดในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยตนเห็นด้วยกับทิศทางการพัฒนาของเทศบาลฯ ที่เน้นให้หัวหินเป็นเมืองแห่งความสุข และเป็นบ้านของพ่อ จึงอยากให้ช่วยกันดูแลสอดส่องการประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบและสวยงาม ตามนโยบาย "สะอาด สามัคคี สถาบัน" โดยเน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนแต่งเครื่องแบบให้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อความเป็นระเบียบ และสง่างาม 
          นายอำเภอหัวหิน กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากสถานการณ์โควิด 19 คลี่คลายลง อำเภอหัวหินจะประสานกับเทศบาลเมืองหัวหิน กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ทราบว่า หัวหินเป็นเมืองที่สะอาด ปราศจากโรค และพร้อมเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047