ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม ก.บ.จ.ปข

ประชุม ก.บ.จ.ปข

altณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt

ประชุม ก.บ.จ.ปข : 2 มิ.ย. 63 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ปข.) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอปท. ในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกั
          ซึ่งการนำเสนอโครงการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ส่งให้จังหวัดเพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดฯ ร่วมพิจารณากลั่นกรองโครงการเพื่อเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทั้งนี้ ปลัดเทศบาลฯ ได้นำเสนอโครงการต่อที่ประชุม จำนวน 19 โครงการ ผ่านการพิจารณา จำนวน 5 โครงการ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047