ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / มอบประกาศเกียรติคุณ

มอบประกาศเกียรติคุณ

altณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563
alt alt

มอบประกาศเกียรติคุณ : 2 มิ.ย.63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนนายสิบทหารบก โดยมี พ.ต.หญิง อัจฉราวดี แก้วอ่อน อาจารย์ประจำโรงเรียนนายสิบทหารบก รักษาราชการนายทหารสวัสดิการ โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นตัวแทนศูนย์ฯ ในการรับมอบ มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางเอื้องพร คณะมะ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
 
          เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยขอความร่วมมือจากชุมชนโรงเรียนนายสิบทหารบกในการดำเนินการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และมีผลผลิตเป็นที่น่ายินดียิ่
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047