ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เตรียมบูรณาการ HDC

เตรียมบูรณาการ HDC

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563alt alt alt alt alt

เตรียมบูรณาการ HDC : 28 พ.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดทำโครงการหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับการป้องกันและควบคุมโรค (Env. H Inspector, Mr. & Miss HDC and HDC manager) HDC ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน มี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ รพ.ซานเปาโลหัวหิน ฯลฯ เข้าร่วมประชุมฯ
          โดยเป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมจัดโครงการฯ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหัวหิน สำนักงานสาธารณสุข จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยโครงการหลักสูตร HDC จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการยืนยันความเชื่อมั่นของเมืองหัวหินและเป็นการพัฒนามาตรฐานการให้บริการและสิ่งแวดล้อมโดยเน้น 4 เรื่องหลัก คือ 1) Hygiene หมายถึง การจัดการสถานประกอบการให้ถูกสุขลักษณะที่สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป 2) Distancing หมายถึง การบริหารจัดการพื้นที่ในสถานประกอบการให้เป็นไปตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และเกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้พื้นที่ รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจและหาทางออกเรื่องแอปพลิเคชันในการควบคุม 3) Clean หมายถึง การทำความสะอาดจุดเสี่ยงที่สำคัญของสถานประกอบการ การจัดทำตารางเวลาในการทำความสะอาด การวางระบบการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคของสถานประกอบการ 4) กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาธิต และปฏิบัติตามแบบมาตรฐาน Thai Stop COVID
        ทั้งนี้ เป็นการรักษามาตรฐานสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนแล้ว และเป็นการนำข้อมูลยืนยันความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวในช่วงที่ยังอยู่ในสถานการณ์ของการควบคุมการระบาดของโรค COVID-19
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047