ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ชุมชนสัมพันธ์

ชุมชนสัมพันธ์

altณ ชุมชนพูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ
เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
ชุมชนสัมพันธ์ : 26 พ.ค. 63 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ในโครงการ “ชุมชนสัมพันธ์ เยี่ยมเยี่ยม มองมอง” กับ 3 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ดังนี้ 1.การเก็บปลา สะบัดปลา ของชุมชนศาลาร่วมใจ นำโดย นายมานะ ปิ่นทอง ประธานชุมชนศาลาร่วมใจ/ประธานกลุ่ม เอฟ16 พร้อมคณะฯ ณ สะพานปลาหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 2.การแปรรูปอาหารทะเลกลุ่มป้าหน่อย ชุมชนสมอเรียง และ 3.การทำพัดใบตาล ชุมชนพูลสุข นำโดย นางดรุณี ใบเกตุ ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนพูลสุข อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ เพื่อเยี่ยมเยี่ยม มองมอง ชุมชนที่มีการประกอบอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้ชุมชน

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047