ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 11

ประชุม คปต. ครั้งที่ 11

altณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt
 
ประชุม คปต. ครั้งที่ 11 : 25 พ.ค. 63 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ติดตาม และตรวจสอบ (คปต.) ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี และคณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรี (พิเศษ) และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมฯ
          ที่ประชุมแจ้งขอความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งอยากให้ประชาชนเข้มงวดในการใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติตัวตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะไม่มีการติดเชื้อในพื้นที่แล้ว แต่ในช่วงนี้เริ่มจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากขึ้น จึงอยากให้ประชาชนทุกคนยังปฏิบัติตัวตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัดเช่นเดิม และได้มีการหารือถึงการติดตามงานต่าง ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047