ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese




                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / หารือเตรียมจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ

หารือเตรียมจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ

altณ ห้องทำงานปลัดเทศบาล
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563








alt alt alt

หารือเตรียมจัดอบรมดูแลผู้สูงอายุ : 22 พ.ค. 63 ดร.พรระวี ศรีเหลือสวัสดิ์  ผู้บริหารโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล ประชุมหารือร่วมกับ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดโครงการ Women’s love power รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการที่โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชน ซึ่งทางโรงเรียนมีบุคลากรทางการศึกษาที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิ กายภาพบำบัด โภชนาการ ภาวะวิกฤตกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ ซึ่งเปิดรับสมัครรุ่นละ 10 คน ในช่วงเวลา 18-45 ปี ทำการอบรม จำนวน 10 วัน และลงพื้นที่ปฏิบัติกรณีตัวอย่างในการจัดอบรมกลุ่มประชาชนที่มีความสนใจในการดูแลผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนเสริมสร้างความรู้ และสามารถนำประกอบอาชีพการดูแลผู้สูงอายุได้ในเบื้องต้น




 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047