ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าชายหาด

ให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าชายหาด

altณ ชายหาดหัวหิน
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563alt alt alt alt

ให้คำแนะนำผู้ประกอบการค้าชายหาด : 22 พ.ค. 63 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางวริยา อยู่เย็น หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นายมัชฌิมา ศรีเมฆ หัวหน้างานรักษาความสงบ(เทศกิจ) และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ชายหาดหัวหิน เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการค้าชายหาดหัวหิน เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีคำสั่งให้สถานประกอบการโรงแรมเปิดให้บริการได้และผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อาทิ สามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจชายหาดได้ และเล่นกิจกรรมทางน้ำได้ ยกเว้นในลักษณะที่มีการกลุ่มกัน ให้เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่สาธารณะ และห้ามรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโรค โดยยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกนอกเคหสถานและมาตรการเคอร์ฟิวตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 23.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น
        ทั้งนี้ ต้องขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมกันปฏิบัติตนในการป้องกันการระบาดของโรคฯ ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจล และการรักษาห่างทางสังคม ก็จะช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคได้

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047