ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำเน่าขังข้างถนน ซอยไร่สมเด็จ สมอโพรง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้มาเก็บขยะ หัวนาซอย 3 (FB) งานประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
3 สอบถามการเดินทางมาหัวหิน (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
4 สอบถามการแจ้งเกิด (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
5 สอบถามการปิดชายหาดหัวหิน จำนวน 2 ราย (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
6 สอบถามการจดทะเบียนพาณิชย์ (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047