ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 สอบถามการเล่นกีฬาในที่สาธารณะ (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
2 สอบถามเรื่องเปิดร้านเสริมสวย (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
3 ร้องเรียนขายของริมถนนสระสรง (FB) งานประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
4 สอบถามการเปลี่ยนชื่อ (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ตักเตือนร้านขายของริมถนนสระสรง ดำเนินการแล้ว 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047