ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ถนนเป็นหลุม บริเวณหน้าชีวาศรม เลขานุการนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
2 สอบถามการย้ายทะเบียน (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
3 ท่อระบายน้ำชำรุด (FB) งานประชาสัมพันธ์รับเรื่อง
4 สอบถามการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
5 สอบถามการเดินทางเข้าหัวหิน จำนวน 2 ราย (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
6 ขอให้แีดพ่นยุงลาย ชุมชนหนองแก (FB) งานประชาสัมพันธ์รับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ  ไม่มี 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047