ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 แจ้งทำลายรังต่อ สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
2 ขอให้ดูดน้ำล้นในบ้าน บริเวณบ้านถาวร ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 สอบถามเกี่ยวกับถังขยะและน้ำประปา ผู้ช่วยนายกเทศมนตรีให้ข้อมูล
4 สอบถามการเดินทางเข้าเมืองหัวหิน จำนวน 2 ราย (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
5 สอบถามการเปิดชายหาดหัวหิน (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ดูดน้ำล้นหมู่บ้านถาวร ดำเนินการแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047