ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมให้ความรู้แบบประเมินสู่การผ่อนปรนฯ

ประชุมให้ความรู้แบบประเมินสู่การผ่อนปรนฯ

altณ ห้องประชุมพูลสุข ชั้น 3 เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt
 
ประชุมให้ความรู้แบบประเมินสู่การผ่อนปรนฯ : 18 พ.ค.63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหารือบทบาทและหน้าที่การทำงาน การวางกรอบ การเสริมสร้าง และการประสานงานของเครือข่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โควิด ณ ห้องประชุมพูลสุข ชั้น 3 เทศบาลเมืองหัวหิน มี นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย นายธนชีพ พีระธรณิศร์ ผอ.ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย นางศิริพรรณ กลีบจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายวิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 จนท.จากสถานีกาชาดเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมให้ความรู้การจัดทำแบบประเมินที่จะนำไปสู่การผ่อนปรนหรือผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมต่างๆ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้ทางผู้ประกอบการ 12 สาขา สามารถเปิดกิจการได้ตามปกติ โดยกรมอนามัย เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์บริหารสถานการณ์ควิดให้พัฒนาแพลทฟอร์มแบบประเมินขึ้น เพื่อนำไปสู่การประเมินสถานประกอบการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุข
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047