ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมโครงการประกวดรางวัล

ประชุมโครงการประกวดรางวัล

altณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt

ประชุมโครงการประกวดรางวัล : 14 พ.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นสพ.สมศักดิ์ กรุณาพิทักษ์ หัวหน้างานสัตวแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
          ในที่ประชุมได้หารือแนวทางการเข้าประกวดโครงการดังกล่าว โดยมีมติว่า ในปีนี้จะยังไม่เข้าร่วมการประกวด เพราะระยะเวลากระชั้นชิดจนเกินไป นายกเทศมนตรี จึงได้มอบหมายให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมผลการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปีนี้ อาทิ การบริหารจัดการสุนัขเลี้ยงของประชาชน สุนัขจรจัด การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวในชุมชนเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมทั้งกิจกรรมที่เทศบาลฯ ดำเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ไว้เป็นข้อมูลนำส่งเข้าประกวดในปีถัดไป

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047