ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / มอบประกาศนียบัตร รร.ทบ.บ่อฝ้าย

มอบประกาศนียบัตร รร.ทบ.บ่อฝ้าย

altณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt
 
มอบประกาศนียบัตร รร.ทบ.บ่อฝ้าย : 6 มี.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผอ.กองการศึกษา นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมฯ ซึ่งเป็นพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3, ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 อีกทั้ง ยังมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน และคณะครูดีเด่น โดยมี คณะครู คณะกรรมการชุมชน และคณะกรรมการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย ซึ่งโรงเรียนยังมีการตรวจคัดกรองโรคก่อนจะเข้าร่วมในพิธีฯ เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047