ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 5/63

ประชุม คปต. ครั้งที่ 5/63

altณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt

ประชุม คปต. ครั้งที่ 5/63 : 17 ก.พ. 63 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ประธานคณะกรรมการประสานงานติตามและตรวจสอบการทำงานของเทศบาลเมืองหัวหิน (คปต.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ คปต. เทศบาลเมืองหัวหิน ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นางสาวไพลิน กองพันธ์ และนางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

          นายศิรพันธ์ฯ ประธานการประชุมแจ้งให้ผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม “ หิ้วตะกร้า ใส่ผ้าไทย ถือปิ่นโต เข้าวัดฟังธรรม" ในวันพุธที่ 19 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดบุษยบรรพต (วัดเขาต้นงิ้ว) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อร่วมกันจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยการถือปิ่นโตเข้าวัดฟังธรรมร่วมกัน

          จากนั้นที่ประชุมหารือกรณีชาวบ้านในโครงการหมู่บ้านทวีปแลนด์ เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ร้องขอให้เทศบาลฯ ทำคันชะลอความเร็วบริเวณถนนก่อสร้างใหม่ที่เพิ่งเปิดใช้ เนื่องจากต้องกาลดความเร็วของยานพาหนะที่วิ่งผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนัดวันลงพื้นที่ตรวจสอบถึงความเหมาะสม โดยให้นัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. หัวหิน ประธานชุมชน และชาวบ้านที่ร้องขอ ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบ และนำข้อมูลมาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 

             ต่อมาได้หารือกรณี มีการส่งข้อความที่แฝงไวรัสในกลุ่มไลน์ต่างๆ ซึ่งกำลังระบาดในขณะนี้ โดยเป็นข้อความโฆษณาที่ไม่เหมาะสมและมีลักษณะลามกอนาจาร ซึ่งเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว โดยผู้ส่งข้อความดังกล่าวจะไม่ระบุชื่อโปรไฟล์ (Unknown) หากมีสมาชิกในกลุ่มไลน์คนใดคลิ๊กเข้าไปดูข้อความนั้น ก็จะสามารถส่งต่อไปยังกลุ่มอื่นๆ ที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ได้ ซึ่งข้อเท็จจริงโดยละเอียดจะประสานให้เจ้าหน้าที่เฉพาะด้านของเทศบาลฯ หาข้อมูล และแนวทางแก้ไขโดยเร็วต่อไป

           ในตอนท้ายของการประชุม นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอให้เทศบาลเมืองหัวหิน ส่งขบวนแห่เข้าร่วมในวันเปิดงาน มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2563 ในวันที่ 21 ก.พ. 63 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยขอให้แต่ละส่วนราชการของเทศบาล จัดเจ้าหน้าที่กองละ 10 คน เป็นอย่างน้อย เข้าร่วมในขบวนแห่ด้วยการแต่งกายชุดผ้าโขมพัสตร์ หัวหิน จากนั้นปลัดเทศบาล ยังได้เสนอที่ประชุม คปต. แจ้งต่อไปยัง ชมรมสตรอง เทศบาลเมืองหัวหิน ให้ตรวจสอบการทำงานโครงการอื่น ๆ ของเทศบาลเมืองหัวหินด้วย เช่น โครงการอาหารกลางวันของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่ประชาชนอยากให้ตรวจสอบเพิ่มเติม เป็นต้น เนื่องจากจะได้เพิ่มคะแนนในด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะกรรมการชมรมสตรอง เทศบาลเมืองหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047