ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ร่วมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ครั้งที่ 1/63

ร่วมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ครั้งที่ 1/63

altณ ห้องประชุมสะพานปลาสมอเรียง
เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
alt alt alt alt
 
ร่วมประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ครั้งที่ 1/63 : 11 ก.พ. 63 นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองปะการัง ทะเลประจวบฯ” โดยมี นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน และผู้แทนจากภาคส่วนผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ กลุ่มประมงพื้นบ้านและกลุ่มธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม มี นายมนตรี หามนตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ที่ 3 (เพชรบุรี) เป็นผู้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น พิจารณาร่างประกาศ เรื่องกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการ เพื่อคุ้มครองทรัพยากรปะการัง เพื่อเตรียมประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 พื้นที่กลุ่มเกาะประจวบตอนบน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสะพานปลาสมอเรียง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเสนอความคิดเห็นร่างประกาศพื้นที่คุ้มครอง เพื่อจะได้นำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อไป
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047