ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ตรวจสอบถนน

ตรวจสอบถนน

alt

ชุมชนเขาพิทักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

 

alt alt altalt

ตรวจสอบถนน : 27 ม.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ กลุ่มสตรองเทศบาลเมืองหัวหิน และเจ้าหน้าที่สำนักการช่าง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบผิวถนนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างบ้านเลขที่ 23/3 18 ซอยอรเวศ ชุมชนเขาพิทักษ์ ซึ่งได้ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.15 เมตร กว้าง เมตร ยาว 59 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 172 ตารางเมตร และทำการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.12 เมตร พร้อมวางบ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 15 เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 59 เมตร ทำการก่อสร้างรางวี ค.ส.ล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำเล็กและท่อลอดทั้งสองข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 118 เมตร และก่อสร้างวางท่อประปา งบประมาณการก่อสร้างกว่า 450,000 บาท โดยมี บริษัท สถาพรและอวสร จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง ซึ่งผลการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047