ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คปต. ครั้งที่ 3

ประชุม คปต. ครั้งที่ 3

alt

ณ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563


 alt alt altalt

ประชุม คปต. ครั้งที่ 3 : 27 ม.ค. 63 นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานคณะกรรมการประสานงาน ติดตามและตรวจสอบ (คปต.) ครั้งที่ 3/63 มี นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายอติชาติ ชัยศรี เลขานุการนายกเทศมนตรี นายธงชัย เพ็ชรสงคราม นางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาล นายอมร พัฒน์ทอง ดร.รัศมี ผลจันทร์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(พิเศษ) ด.ต.ศรพล รานวล ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี นายภูวเดช ธนันโภคิน ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง เข้าร่วมประชุม

          ที่ประชุมแจ้งให้คณะกรรมการช่วยกันประชาสัมพันธ์ การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า และเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 63 เทศบาลฯ ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ออกแจกหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจลให้แก่นักท่องเที่ยว ณ ตลาดโต้รุ่งหัวหิน ส่วนการติดตามการทำงานของเทศบาลเมืองหัวหิน เช้านี้ นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน พร้อมด้วย ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชมรม STRONG เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านทุจริต ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างในซอยอรเวช ชุมชนเขาพิทักษ์ พบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างทำผลงานได้ดี งานมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ เมื่อสุ่มเจาะตรวจถนน จุด พบว่าคอนกรีตมีความหนามากกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือ หนา 17 ซม. และ 19.5 ซม. ส่วนการตรวจสอบที่ซอยหัวหิน 102 พบว่ามีปัญหาในการประสานงานในการตรวจงาน ทำให้คณะกรรมการตรวจงานมาไม่ครบ และพบว่าคุณภาพงานหลายจุดมีการแก้ไขดีขึ้น แต่อีกหลายจุดก็ยังไม่เรียบร้อย อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตภายหลังเปิดใช้งานถนนแล้ว โดยนายกเทศมนตรี จึงสั่งการให้นัดหมายการตรวจรับงานใหม่อีกครั้ง

          ต่อมา ผอ.ส่วนการโยธา แจ้งกับที่ประชุมว่า เครื่องจักรส่วนใหญ่ของสำนักการช่างชำรุด ทำให้ไม่สามารถออกดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันท่วงที ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมตามระเบียบฯ 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047