ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา

alt

ณ บริเวณหน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

alt alt altalt alt altalt

ติดตามสถานการณ์ไวรัสโคโรนา : 27 ม.ค. 63 นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน ประชุมร่วมกับ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหน นายจีรวัฒน์ พรามหณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน และหน่วยงานต่างๆ อาทิ ททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์ สมาคมธุรกิจากรท่องเที่ยวหัวหิน/ชะอำ ศูนย์การค้าในพื้นที่ ประชุมติดตามความคืบหน้าการเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมกันหารือถึงมาตรการเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหวาดวิตก การจัดหาน้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัยหรือสิ่งที่แทนกันได้ และมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบการบางร้านมีการฉวยโอกาสขึ้นราคาหน้ากากอนามัย ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงได้สั่งการให้สาธารณสุขอำเภอทำหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการ และประสานงานกับศูนย์ สคบ.ของเทศบาลฯ ร่วมกันสอดส่องพฤติกรรมของผู้ประกอบการ สำหรับกรณีพบว่าหน้ากากอนามัยขาดตลาด ให้หาแนวทางเปิดสอนให้ประชาชนทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง สำหรับประเด็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีราคาสูง ได้มีการสอบถามทางสาธารณสุขแล้ว ทราบว่าสามารถใช้น้ำยาไฮเตอร์ 1 ฝา ผสมน้ำ 5 ลิตร เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อได้เช่นเดียวกัน

          อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ณ บริเวณหน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้รับรู้และเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่มีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที หรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047