ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา

รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา

alt

ณ บริเวณหน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน 

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

alt alt altalt alt altalt

รณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา : 27 ม.ค. 63 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นางวริยา อยู่เย็น หัวหน้างานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ บริเวณหน้าห้องงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  ชั้น 3 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานได้รับรู้และเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ และการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ คือกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้มีโรคประจำตัว และกลุ่มเด็กเล็ก สำหรับผู้ที่มีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจ เหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที หรือติดต่อสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047