ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / สำนักงานสีเขียว

สำนักงานสีเขียว

alt

ณ ห้องดำเนินเกษม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

alt alt alt alt

สำนักงานสีเขียว: 23 ม.ค. 63 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องดำเนินเกษม ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และระบบมาตรฐานสากล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ มาให้ความรู้และแนะนำเกณฑ์มาตรฐานสำนักงานสีเขียวมาใช้ในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจกของสำนักงาน อาทิ ลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย  ในโครงการประยุกต์ใช้มาตรฐานสำนักงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ กรีนออฟฟิศ (Green Office) 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047