ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / พัฒนาความรู้กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย

พัฒนาความรู้กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย

alt

ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

alt alt altalt alt alt

พัฒนาความรู้กฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย : 23 ม.ค. 63 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน มี นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน นายบุญเทียน จันสุข ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 คน เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจเกี่ยวกับวินัย ขั้นตอนดำเนินการทางวินัย ตลอดจนสิทธิการอุทธรณ์ การรร้องทุกข์ และขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ในเรื่องการดำเนินการทางวินัยไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ มีการรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด โดยไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามและปฏิบัติตามระเบียบของราชการ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรินทร์ อินทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนงานคดีและบังคับคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047