ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563
alt alt alt alt alt alt alt
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ : 21 ม.ค.63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ โดยมี นายบุษบา โชคสุชาติ และนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรี นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวณัฐวรรณ มิตรดี ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา อาทิ รายงานการดำเนินโครงการรณรงค์ต้านทุจริต เมื่อวันที่ 20 ม.ค.63 โดยได้มอบหมายงานกิจการสภา สำนักปลัดเทศบาล ดูแลด้านการดำเนินงานด้านเอกสารของโครงการฯ พร้อมเตรียมจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ โครงการที่ส่งเสริมการแจ้งเบาะแส ชี้ช่องทางการทุจริต เป็นต้น งานนิติกรรมสัญญา แจ้งการจัดโครงการอบรมวินัยพนักงานเทศบาล ในวันที่ 23 ม.ค.63 รายงานเรื่องกล้องวงจรปิด อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องที่ได้คุณภาพตรงต่อความต้องการใช้งานต่อไป แจ้งกองการประปาเตรียมทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเกี่ยวกับทางเลือกการประปาส่วนภูมิภาค สำนักการช่าง แจ้งเตรียมโครงการก่อสร้างถนนแนบเคหาสน์และถนนชมสินธุ์ (หอนาฬิกา-ทางออกซอยหัวหิน 45) อยู่ในช่วงของการสำรวจและออกแบบ เพื่อเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างต่อไป จากนั้น ได้แจ้งในส่วนของติดตามดำเนินการสร้างทางรถไฟรางคู่บริเวณซอยหัวหิน 2 ซึ่งจะต้องดำเนินการปิดเส้นทางการจราจร โดยเทศบาลฯ ได้เจรจรให้มีการสร้างอุโมงค์หรือจุดกลับรถสำหรับข้ามจุดตัดทางรถไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในบริเวณดังกล่าว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047