ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เมืองปลอดพลาสติก

เมืองปลอดพลาสติก

altณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563alt alt alt alt alt alt

เมืองปลอดพลาสติก : 21 ม.ค. 63 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายธีระพันธ์ จัดพล ผู้อำนวยการกอง เพื่อหารือวางแนวทางจัดทำแผนงาน/โครงการ เมืองปลอดพลาสติก (Plastic Smart City) มี นายศิวัช บุญเกิด รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

          ที่ประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการ ดังนี้ 1. จัดโครงการสร้างจิตสำนึก และเดินรณรงค์การลด เลิก และต่อต้านการใช้พลาสติก 2. จัดโครงการ ชุมชนไร้ถังขยะเขตเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 100 ครัวเรือน 3. ออกรณรงค์ให้สถานประกอบการด้านอาหาร สวนอาหารในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน เลิกใช้ถุงพลาสติกในการหุ้มห่อ บรรจุอาหาร และ 4. จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงานในแต่ละโครงการ พร้อมประเมินผลการดำเนินการลดเลิกการใช้พลาสติก

          สำหรับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว เทศบาลเมืองหัวหิน จะจัดทำเป็นรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานส่งมอบให้กับ ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดี คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เนื่องจากเทศบาลเมืองหัวหิน ได้เข้าร่วมทำสัญญาเป็นภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลตำบลป่าตอง และเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047