ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / วันเด็กตลาดเพิ่มทรัพย์

วันเด็กตลาดเพิ่มทรัพย์

alt

ณ ตลาดเพิ่มทรัพย์ ชุมชนเขาพิทักษ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563
alt alt altalt alt altalt

วันเด็กตลาดเพิ่มทรัพย์ : 19 ม.ค. 63 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 มี นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นางสาวไพลิน กองพันธ์ นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายธงชัย เพ็ชรสงคราม นางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาล นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เข้าร่วมงาน โดยมีหน่วยงานเอกชนนำอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และของเล่น เข้าร่วมสมทบเพื่อแจกเด็ก ๆ อีกจำนวนมาก ณ ตลาดเพิ่มทรัพย์ ชุมชนเขาพิทักษ์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047