ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 สอบถามการปิดถนน เพื่อก้ไขการก่อสร้าง ซอยหัวหิน 102 คุณมนตรีฯ รองนายเทศมนตรีให้ข้อมูล
2 ท่อประปาแตก ซอยหัวหิน 91 สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
3 น้ำประปาไม่ไหล
 - หัวดอน
 - ซอยหัวหิน 102
 - สมอโพรง
สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมทส่อประปาแตก ซอยหัวหิน 91 ดำเนินการแล้ว


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047