ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล
 - สมอโพรง
 - ทิพยวรรณ 4
 - อ่างน้ำ
 - ซอยหัวหิน 102
สมาชิกสภาเทศบาลให้ข้อมูล
2 ขอให้เก็บขยะ บริเวณหมู่บ้านชายเขา 1 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ ผลการดำเนินงาน หมายเหตุ
1 แก้ไขน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากไฟฟ้าดับ ดำเนินการแล้ว
2 เก็บขยะ บริเวณหมู่บ้านชายเขา 1 ดำเนินการแล้ว

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047