ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน การดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล ซอยหัวหินห้วยมงคล 23 ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
2 น้ำประปาไม่ไหล
 - หัวดอน 6
 - ซอยหัวหิน 102
 - สมอโพรง
ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 ขอให้ดับเพลิง เนื่องจากมีคนจุดไฟเผาขยะ บริเวณ 11 โค้ง สมาชิกสภาเทศบาลรัเบรื่อง
4 น้ำประปาไม่ไหล ซอยหัวหิน 112 (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
เรื่องที่ดำเนินงาน
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ดับเพลิงไหม้ บริเวณ 11 โค้ง ดำเนินการแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047