ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 ท่อประปาแตก ชุมชนหัวดอน สมาชิกสภาเทศบาลรับเรื่อง
2 สอบถามเรื่องการเสียภาษี ปี 63 คุณบุษบาฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
3 น้ำประปาไม่ไหล
 - หัวนา 18
 - ชมสินธุ์ 15
 - บ่อนไก่
 - หมู่บ้านนอร์เวย์การ์เด้น
 - อ่างน้ำ
คุณมนตรีฯ รองนายกเทศมนตรีรับเรื่อง
4 ไฟทางส่องสว่างดับ บริเวณทางไปวัดเขาลั่นทม ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
5 สอบถามติดต่อบุคลากร (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 ซ่อมท่อประปาแตก ชุมชนหัวดอน ดำเนินการแล้ว
2 ซ่อมไฟทางส่องสว่าง บริเวณทางไปวัดเขาลั่นทม ดำเนินการแล้ว
3 แก้ปัญหาน้ำประปาไม่ไหล เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ไม่มีกระแสไฟในการสูบน้ำดิบ ดำเนินการแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047