ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / หารือการจัดงาน

หารือการจัดงาน

altณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt

หารือการจัดงาน : 17 ธ.ค. 62 นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน มอบหมายให้นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน ประชุมร่วมกับ นายศุภโชค บัวทอง ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องทำงาน สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ทั้งนี้ ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการ  “เปลี่ยนชุมชนให้เป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ” ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ที่บูรณาการทำแผนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจรากฐานให้เป็นรูปธรรม จึงนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายดังกล่าว พร้อมจัดทำเป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อให้เกิดการสร้างอาชีพและมีรายได้ยั่งยืน กำหนดจัดงานในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริเวณอาคารศูนย์โอทอปประจวบคีรีขันธ์ (ศูนย์ OTOP หัวหิน) ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป จึงได้ประสานกับเทศบาลฯ ด้านการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรม พร้อมสนับสนุนชุมชน อสม. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047