ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน

altณ ห้องดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt
 
ต่อยอดวิสาหกิจชุมชน : 17 ธ.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน มี นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เข้าร่วม และตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 50 คน จาก 15 ชุมชน เข้ารับการอบรม ณ ห้องดำเนินเกษม สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อเป็นการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน ในด้านต่าง ๆ ให้แต่ละกิจการของแต่ละชุมชนทันสภาพสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047