ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมคกก.พัฒนาเทศบาลฯ

ประชุมคกก.พัฒนาเทศบาลฯ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุมคกก.พัฒนาเทศบาลฯ : 17 ธ.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายสันทัต สุขศรี ประธานสภาเทศบาล นางสาวนงลักษณ์ ผดุงทศ สมาชิกสภาเทศบาล นายอภิคุณ สิริคุณไชย และ นายอมร พัฒน์ทอง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี(พิเศษ) พร้อมด้วย นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล เข้าร่วมฯ โดยที่ประชุมได้หารือเพื่อรับทราบ และพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม และคุณภาพชีวิต และ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ

  

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047