ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / สัมมนา คกก.สถานศึกษา

สัมมนา คกก.สถานศึกษา

altณ ห้องประชุมโรงแรมหินหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt alt alt

สัมมนา คกก.สถานศึกษา : 16 ธ.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุม มี นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผอ.กองการศึกษา ผอ.สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และคณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมหินหินแกรนด์ แอนด์พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
          การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุมไปเป็นข้อมูลในการวางแผนกำหนดทิศทางการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน จนสามารถยกระดับพัฒนาการศึกษาในสังกัดของตนเองไปสู่ระดับนานาชาติได้ในอนาคต
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047