ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

กองวิชาการและแผนงาน / ภูมิปัญญาท้องถิ่น / สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

สรุปการรับเรื่องและตอบปัญหาข้อร้องเรียนผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562

เรื่องร้องเรียน
ลำดับ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินงาน
1 น้ำประปาไม่ไหล
 - ชมสินธุ์ 15
 - ซอยหัวหิน-ห้วยมงคล 23
 - ซอยหัวหิน 49
สมาชิกสภาเทศบาลให้ข้อมูล
2 ขอให้เก็บขยะซอยไร่สมเด็จ สมอโพรง ปลัดเทศบาลรับเรื่อง
3 สอบถามการยืนยันกรรมสิทธิ์ที่ดิน (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
4 สอบถามเบี้ยยังชีพคนพิการ (FB) งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล
5 สอบถามเรื่องที่จอดรถในตัวเมืองหัวหิน งานประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล

เรื่องที่ดำเนินการ
ลำดับ การดำเนินงาน หมายเหตุ
1 เก็บขยะซอยไร่สมเด็จ สมอโพรง ดำเนินการแล้ว
2 ประสานท่อประปาบริเวณทางรถไฟ ดำเนินการแล้ว
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047