ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมกองทุนออมวันละบาท รุ่นที่ 2

อบรมกองทุนออมวันละบาท รุ่นที่ 2

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562
alt alt alt alt

อบรมกองทุนออมวันละบาท รุ่นที่ 2 : 12 ธ.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชน เทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท)รุ่นที่ 2 โดยมี นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลฯ สมาชิกกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน  
         ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้
นโดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองหัวหิน เป็นการจัดตั้งสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ ของภาคประชาชนให้แก่ชุมชนและมีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารเงินกองทุนฯ โดยมีการจัดทำร่างระเบียบและคัดเลือกคณะกรรมการ มี นายอำนวย มลคล้ำ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลหนองพลับ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 100 คน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047