ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

สถานธนานุบาล / ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป สถานธนานุบาล

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหัวหิน เป็น กิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลเมืองหัวหิน จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำเงินไปใช้สอยบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนกิจการขนาดย่อมได้ โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชน ซึ่งต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูง อีกทั้งเป็นการควบคุมการรับซื้อของโจร และสามารถนำผลกำไรจากการดำเนินงานไปทำนุบำรุงและพัฒนาท้องถิ่นอีกด้วย


งานที่ทำ
ให้บริการประชาชนโดยการรับจำนำสิ่งของทรัพย์สิน ได้แก่ ทองคำ/นาก/เพชร/นาฬิกา/เครื่องใช้ไฟฟ้า/กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ทีวี

 

อัตราดอกเบี้ย
เงินต้นไม่เกิน 1 - 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน
เงินต้นเกินกว่า 5,000 - 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน
เงินต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

 

 

ระยะเวลาการรับจำนำ  กำหนดระยะเวลา 4 เดือน ผ่อนผัน 30 วัน

 

การจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ  จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ในวันเสาร์แรกของทุกเดือน ณ
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหัวหิน (โรงรับจำนำ) เริ่มประมูลเวลา 09.00 น.

 

เวลาทำการ  วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.

 


กิจกรรมที่ให้บริการ
      1. การจำนำ
      2. การไถ่ถอน
      3. ส่งดอกเบี้ย ผ่อน + เพิ่มเงินต้น
      4. การแจ้งตั๋วหาย
      5. การทำเรื่องขอซื้อคืนทรัพย์หลุดจำนำ


การจำนำ
     เอกสารประกอบ
            บัตรประจำตัวประชาชน
     ระยะเวลาแล้วเสร็จ  3-5  นาที
     ค่าธรรมเนียม  -


การไถ่ถอน
     เอกสารประกอบ
            ตั๋วจำนำ
            บัตรประจำตัวประชาชน
     ระยะเวลาแล้วเสร็จ  3-5  นาที
     ค่าธรรมเนียม  -
            ดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่รับจำนำ + เท่าที่จำนำไว้


ส่งดอกเบี้ผ่อน+เพิ่มเงินต้น
     เอกสารประกอบ
            ตั๋วจำนำ
            บัตรประจำตัวประชาชน
     ระยะเวลาแล้วเสร็จ  3-5  นาที
     ค่าธรรมเนียม  -
            ดอกเบี้ยตามจำนวนเงินที่รับจำนำ + เท่าที่จำนำไว้


 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047