ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / เตรียมจัดตั้งกลุ่มสตรีบาร์เบียร์

เตรียมจัดตั้งกลุ่มสตรีบาร์เบียร์

altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
เตรียมจัดตั้งกลุ่มสตรีบาร์เบียร์ : 13 พ.ย. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมร่วมกับกลุ่มบาร์เบียร์ ซอยบิณฑบาตหัวหิน โดยมี นางรัมภา จำลองราช ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางปุญยนุช วรนุช ประธานชมรมบาร์เบียร์ และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งทางชมรมฯ ได้หารือร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหิน ถึงการจัดตั้งกลุ่มสตรีชมรมบาร์เบียร์หัวหินให้ถูกต้องเป็นองค์กรนิติบุคคล เพื่อให้ผู้ประกอบการบาร์เบียร์ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสามารถได้รับสิทธิต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047