ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลแผนฯ

ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลแผนฯ

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

ประชุม คกก.ติดตามและประเมินผลแผนฯ : 13 พ.ย.62 นายอุดม ดวงแข รองประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน พร้อมด้วย นายธงชัย เพ็ชรสงคราม และนายสุนธี เทียมทัด สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติ
ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี พ.ต.ต.ชัยชนะ ไชยพาฤทธิ์ ผู้แทนประชาคมเมือง/ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047