ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหัวหน้าส่วนฯ

ประชุมหัวหน้าส่วนฯ

altณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุมหัวหน้าส่วนฯ : 5 พ.ย. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมพูลสุข สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัด เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงานด้านต่างๆ โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ อาทิ 1. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต้านการทุจริตในองค์กร โครงการ “หัวหิน Strong องค์กรพอเพียงต้านทุจริต” รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 17-18 พ.ย. 62 โดยใช้ทีมงานวิทยากให้ความรู้จากทีมโค้ช Strong เมืองหัวหิน และ รุ่นที่ 2 ในวันที่ 19-20 พ.ย. 62 โดยใช้กลุ่มพลังมวลชนทั้งภาครัฐและเอกชน/ศาสนสถาน เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นรวม 200 คน ณ ศูนย์รัตนพิทักษ์ (วัดหัวหิน 2) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ 2. เทศบาลเมืองหัวหินได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 62 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. 3. เชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหัวหิน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามทางวัฒนธรรมประเพณีของไทย ตามความเชื่อในการขอขมาพระแม่คงคา สายน้ำแห่งชีวิต ซึ่งในปีนี้ จัดระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2562 จากนั้นได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของทุกส่วนราชการในสังกัด
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047