ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหารือการจัดพื้นที่เมืองหัวหินให้เป็น Street Art

ประชุมหารือการจัดพื้นที่เมืองหัวหินให้เป็น Street Art

altณ ห้องประชุมพูลสุข ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt
 
ประชุมหารือการจัดพื้นที่เมืองหัวหินให้เป็น  "Street Art" : 4 พ.ย. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เข้าร่วมประชุมหารือการจัดพื้นที่ "Street Art" ณ ห้องประชุมพูลสุข ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในการประชุม นางสาวโศรยา หอมชื่น ผอ.ททท.สำนักงานประจวบคีรีขันธ์  ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (YEC) นายณัฐรินทร์ วงศ์ภิรพิทธ์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางนาถนัดดา นิติพน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  นางวรรณา โชคสุชาติ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอหัวหิน นายไมเคิลปริพล ตั้งตรงจิตร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหินชะอำ  ผู้แทนจากผู้ประกอบการภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุม โดยหารือถึงการจัดพื้นที่เมืองหัวหินให้เป็น "Street Art" เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็น Landmark สำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Y และเป็นพื้นที่แสดงผลงานบอกเล่าเรื่องราวของเมืองหัวหินของกลุ่มศิลปินรุ่นใหม่ในการแสดงออกทางด้านศิลปะ  ส่งผลให้ "หัวหิน" เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงศิลปะ (Art Tourism) มากยิ่งขึ้น
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047