ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / โครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูทางการศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูทางการศึกษา

altณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูทางการศึกษา : 28 ต.ค. 62 นายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรครูทางการศึกษา โดยมี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล  นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 7 แห่ง เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการอบรมพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุค 4.0 ด้วยการเรียนรู้แบบ Active Learning  ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง GPAS 5 Step โดย อาจารย์มารุต ทรรศนากรกุล จากสถาบันคุณภาพวิชาการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 145 คน ณ ห้องนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047