ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / กิจกรรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมผู้สูงอายุ

altณ ศาลาชุมชนบ่อฝ้าย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559


alt alt alt

กิจกรรมผู้สูงอายุ : 21 ม.ค. 59 นางสาวไพลิน กองพันธ์  รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมชมรมดอกไม้บาน บ่อฝ้าย ประจำเดือนมกราคม 2559 ณ ศาลาชุมชนบ่อฝ้าย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมดอกไม้บาน เทศบาลเมืองหัวหิน จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรายงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ของกองสวัสดิการสังคม โดยมี นางรัมภา จำลองราช ผอ.กองสวัสดิการสังคมและเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมคณะวิทยากรประจำกลุ่ม มาสร้างสีสันภายในงาน นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.หัวหิน มาตรวจสุขภาพ แนะนำวิธีปฏิบัติตนและการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วย 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047