ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมเสริมทักษะเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0

อบรมเสริมทักษะเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0

altณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

อบรมเสริมทักษะเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 : 31 ต.ค. 62 นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะเด็กปฐมวัยยุคการศึกษา 4.0 โดยมี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและพนักงานครูจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทุกแห่ง จำนวน 90 คน และพนักงานครูจากสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 40 คน เข้าร่วมฯ เป็นการจัดประสบการณ์ตามแนวสะตีมศึกษาในการส่งเสริมทักษะที่จำเป็นของเด็กปฐมวัยในยุคการศึกษา 4.0 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  อีกทั้ง ยังสามารถนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่โรงเรียนต้องการ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทัศนัย สูงใหญ่ บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047