ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / อบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ใหม่

อบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ใหม่

altณ ห้องประชุมปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt alt alt alt alt alt

อบรมให้ความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.ใหม่ : 31 ต.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี กล่าวรายงาน โดยมี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน และได้รับเกียรติจาก นายจุมพล สมุทรวินิจพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารายได้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในสาระสำคัญและบทบาท ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี  การเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มี นางนภารัตน์ แพชนะ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ 
        การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสียภาษี และการยกเลิกพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 โดยใช้พระราชบัญญัตภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหน้าที่ ในการเสียภาษี รวมถึงการบรรเทาภาระภาษี และอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047