ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมติดตามกล้องวงจรปิด

ประชุมติดตามกล้องวงจรปิด

altณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt alt

ประชุมติดตามกล้องวงจรปิด : 30 ต.ค. 62 นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมพูลสุข สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม  ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจาณาดังนี้
-  ผลการสืบราคาจากบริษัทจำหน่ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจำนวน 7 บริษัท ซึ่งแจ้งไม่เสนอราคาและแจ้งข้อเสนอแนะให้แก้ไขร่างขอบเขต จำนวน 1 บริษัท
- แนวทางการแก้ไขเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฉบับเดือนกันยายน 2562 (ฉบับปัจจุบัน) ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ต่อสภาเทศบาลเมืองหัวหิน เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนกันยายน 2562 ซึ่งจะมีการเสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาลฯ ในการประชุมครั้งต่อไปและการจัดทำแบบแปลนเพื่อประกอบการขออนุญาตพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคใต้) จังหวัดเพชรบุรี
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047