ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

altณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน
เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562alt alt alt alt
 
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ : 29 ต.ค. 62 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางสาวบุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ  และนางสาวศิรดา ฐิติพรขจิต รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนเรศดำริห์ สนง.เทศบาลเมืองหัวหิน เพื่อรับฟังและติดตามการดำเนินงานต่างๆ อาทิ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ กองการศึกษา ได้ส่งนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นครปฐมเกมส์ ครั้งที่ 37 จังหวัดนครปฐม, การอบรมครูระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดภาคเรียนที่ 2, การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พ.ย. 62 โดยในวันที่ 11 จะมีการเดินขบวนแห่ประเพณีลอยกระทง ตั้งแต่บริเวณสำนักงานทางหลวงหัวหิน – บริเวณหอนาฬิกา ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ทั้งนี้ ได้รณรงค์และเชิญชวนให้ประชาชนใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, กองวิชาการและแผนงาน ฝ่ายนิติการ ได้ชี้แจงผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำธรรมเทศบาลเมืองหัวหินในปีงบประมาณ 2562 และในระเบียบวาระอื่นๆ ปลัดเทศบาล ได้เชิญชวนร่วมกิจกรรม"สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์" วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ สวนสาธารณะ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรายได้ทั้งหมดสมทบกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส และขอเชิญร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ตามพ.ร.บ.ภาษี ในวันที่ 31 ต.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปกเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล และแจ้งผลกรณีเทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลพระปกเกล้า ประเภทใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเป็นองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047