ปรับขนาดอักษร
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
                                            

หัวหินถิ่นมนต์ขลัง ทะเลสวย นักมวยดัง พระราชวังงดงาม | ""

ประมวลภาพกิจกรรม / ประชุมหัวหน้าส่วน

ประชุมหัวหน้าส่วน

altณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559


alt alt alt
 
ประชุมหัวหน้าส่วน : 19 ม.ค. 59 นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนการบริหาร(สัญจร) เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและมอบหมายงานประจำสัปดาห์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย มี รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม โดยการประชุมในวันนี้ ผจก.ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอโครงการสวัสดิการสินเชื่อด้านต่างๆ สำหรับพนักงานเทศบาล คาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในเร็ววันนี้ จากนั้นจึงติดตามผลการตรวจสอบจุดกลับรถ (U-Turn) บริเวณสมอโพรง ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ดูสถานที่จริงในวันจันทร์ที่ 25 มกราคมนี้ ว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ และจะติดตามความคืบหน้าสถานที่จ่ายน้ำสมอโพรงไปพร้อมๆ กัน จากนั้น ได้ติดตามแผนการบริหารจัดการสุนัขทั้งระบบ หาแนวทางการลดจำนวนสุนัขหรือควบคุมจำนวนสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลฯ ไม่ให้เพิ่มมากขึ้น โดยงานสัตวแพทย์ กองสาธารณาสุขฯ ได้รายงานว่า จะทดลองนำเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ.2550 มาบังคับใช้ และจะประสานความร่วมมือกับ อสม. ให้เข้าร่วมสำรวจจำนวนประชากรสุนัขทั้งที่มีเจ้าของและเป็นสุนัขจรจัดในแต่ละชุมชน ซึ่งจะมีการแบ่งประเภทที่ชัดเจน หากเป็นสุนัขจรจัดจะมีมาตรการกักเก็บให้เขามาดูแลโดยศูนย์รักษ์สุนัข และจะมีการทำหมัน ฉีดวัคซีน ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติร่วมกับ อสม. และประธานชุมชนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นอกจากนี้ นายกเทศมนตรีฯ ได้กำชับเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการในแต่ละวันทั้งมาและกลับ โดยในระหว่างเวลาราชการ หากมีการออกนอกพื้นที่เขตเทศบาลฯ จะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบและพิจารณาก่อน ซึ่งได้สั่งการให้สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการแจ้งเวียนทุกส่วนการบริหาร ให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

 

ลิขสิทธิ์ © 2558 เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร 032-511-047